top of page

שלט החלומות | The DreamChanger

התערבות פסיכולוגית לילדים הסובלים מסיוטי לילה

סיוטים_edited.png

סיוטי לילה הם חלומות מטרידים, שלעיתים קרובות מובילים ליקיצה. בעקבות הסיוט ילדים נוטים לחוות עוררות פיזיולוגית (שיכולים להתבטא בבכי, דפיקות לב מהירות והזעה), לזכור את תוכן החלום באופן חי, ולהתקשות לחזור לישון.

חשוב לדעת כי סיוטי לילה (Nightmares) שונים מביעותי לילה (Night terrors). ביעותי לילה נוטים להתרחש בשעות הראשונות של שנת הלילה, ובמהלכם הילד לא מתעורר ממש, אלא מדבר, בוכה, צועק או הולך מתוך שינה. בעת היקיצה, הילד לא זוכר את שקרה, ואינו מוטרד מכך. לעומת זאת, לאחר סיוט הילד ייטה לזכור את תוכן החלום הרע, ולעיתים קרובות יהיה מוטרד ומפוחד.

התערבות שלט החלומות (The DreamChanger) הינה התערבות פסיכולוגית קצרה, שנועדה להפחית את התדירות והעוצמה של סיוטי לילה.

הורים לילדים בגילאי 3-10 שסובלים מסיוטי לילה מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ההתערבות ללא תשלום.

ההתערבות ניתנת בטלפון ובאמצעות ההורים בביתכם.

DreamChanger_edited.png
bottom of page